TIL FRAMSIDA
Blåe tonar
dette er blåe tonar
blåe tonar 2011
blåe tonar 2010
blåe tonar 2009
blåe tonar 2008
vinter 2008
blåe tonar 2007
vinter 2007
blåe tonar 2006
Jonas Fjeld 2006
blåe tonar 2005
Roy Rogers 2005
blåe vintertonar 2005
blåe hausttonar 2004
blåe tonar 2004
blåe vintertonar 2004
blåe tonar 2003
Overnatte i Jostedalen
Epost til blåtonar

blåe tonar under breen

24. - 25. - 26. august 2007


Nok ei stor musikkhelg er over.

Me takkar publikum, artistar, sponsorar og alle gode hjelparar!

Sliik var programmet:

Fredag kveld: Bjørn Berge - automobil
Laurdag:Tonereise med platelansering
Laurdag kveld: Eriksen - Ila Auto
Søndag: Bjarte Sætre og Øyvind Lyslo
og på Jostedal hotell hadde Anne Marit Varpen
og Arvid Elvekrok utstilling.

Og her er bileta: Bilete frå konsertane


-------------------------------------------------------------------

  Sponsorane som støttar "blåe tonar under breen" er svært viktige. Utan dei kan me berre gløyme slike arrangement. Hugs på at desse selskapa betalar slik at me kan tilby dei beste artistane.