TIL FRAMSIDA
Blåe tonar
dette er blåe tonar
blåe tonar 2011
blåe tonar 2010
blåe tonar 2009
blåe tonar 2008
vinter 2008
blåe tonar 2007
vinter 2007
blåe tonar 2006
Jonas Fjeld 2006
blåe tonar 2005
Roy Rogers 2005
blåe vintertonar 2005
blåe hausttonar 2004
blåe tonar 2004
blåe vintertonar 2004
blåe tonar 2003
Overnatte i Jostedalen
Epost til blåtonar

blåe tonar under breen
I år er "blåe tonar under breen" 19.-21. september.
Programmet kjem her straks det er klart.
---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette var 29. februar:
Harald Thune Band
m/Lars Håvard Haugen!!!

Fleire bilete frå konserten HER

 

--------------------------------------------------

Her ser du eit skjema der du kan ynskje deg artistar til
blåe tonar under breen 2008.
Me kan ikkje love å innfri alle ynskje, men me kan love å lese dei som kjem inn.
Hugs at dette ikkje er Quart-festivalen. Me skal betale artistane.

Namn:
Her kan du ynskje deg artistar til blåe tonar 2008. Ver litt realistisk..
Her kan du grunngje ynskja dine:
epost:
free forms

Oppsummering 2007

Nok ei stor musikkhelg er over.
Me takkar publikum, artistar, sponsorar og alle gode hjelparar!

Slik var programmet:

Fredag kveld: Bjørn Berge - automobil
Laurdag:Tonereise med platelansering
Laurdag kveld: Eriksen - Ila Auto
Søndag: Bjarte Sætre og Øyvind Lyslo
og på Jostedal hotell hadde Anne Marit Varpen
og Arvid Elvekrok utstilling.

Og her er bileta: Bilete frå konsertane


-------------------------------------------------------------------

  Sponsorane som støttar "blåe tonar under breen" er svært viktige. Utan dei kan me berre gløyme slike arrangement. Hugs på at desse selskapa betalar slik at me kan tilby dei beste artistane.